Vi på Lybecks behandlar inkommande ärenden skyndsamt och vår jour står öppen dygnet runt. Vi är ständigt redo att rycka ut med högtrycksspolning i hela Stockholms län. Man aldrig vet när olyckan är framme, och problem uppkommer med avloppssystemet.

lybecks-kontakt

Vi har jour dygnet runt, ring oss på tel: 08-758 89 87!